"KALA SYÖ - MITEN MUUTEN SE ELÄISI"
Aforismi: E. Aarni, Tanskin vieraskirjassa v.1953
 
line decor
   Päivitetty 31.10.2013
line decor
 
   
 

 
 
 

UUTTA (päivitetty 8.2.2022)

VUOSIKERTOMUS 2021 on VUOSIKERTOMUKSET-välilehdellä

VUOSIKOKOUKSEN 2022 PÖYTÄKIRJA

Aika ja paikka:28.01.2022 klo 18.00, järjestötalo

TORNIO-JA MUONIONJOEN URHEILUKALASTAJIEN VUOSIKOKOUS 2022

Osallistujat:

Raimo Johansson, Outi Johansson , Matti Johansson, Timo Kusmin, Veikko Kusmin, Esa Peräntie, Kaarlo Peräntie, Martti Peräntie, Esko Tryyki, Lauri Tryyki, Simo Untinen, Veijo Kettunen, Pekka Kekkonen, Raimo Oinonen, Pentti Palm, Timo Kurtti

1.KOKOUKSEN AVAUS

PJ. Raimo Johansson avasi kokouksen

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINE, VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Peräntie ja sihteeriksi Timo Kurtti

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokoustodettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Sihteeri luki toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja se hyväksyttiin.

6. VUODEN 2021 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

Sihteeri luki tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon.

7. TILIEN HYVÄKSMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Vuosikokous hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2021

Sihteeri luki vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.

9. VUODEN 2021 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Sihteeri esitteli talousarvion vuodelle 2021 ja se vahvistettiin.

10. SEURAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA SEURAAVAKSI VUODEKSI

Seuran puheenjohtajaksi ehdotettiin Esko Tryykiä ja hänet myös valittiin puheenjohtajaksi seuraavaksi vuodeksi.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Erovuoroiset ovat: Kimmo Pekkala

Erovuoroisten tilalle valittiin: Raimo Johansson

12. KAHDEN VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ

Valittiin vuodelle 2021 toiminnantarkastajiksi Kaarlo Peräntie ja Pekka Kekkonen

Varalle Simo Untinen ja Matti Johansson.

13. KOKOUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Kihlangin kilpailuun seura maksaa osanottajille ensimmäisen vuorokauden. Johtokunta sai tehtäväksi mietti uuden palkintoluokan kehittämiseksi niihin kilpailuihin, missä on paljon osallistujia esim.pilkit.

14. PALKITSEMISET

Matti Johansson 75v. seuran perinteinen uistin.

Palkinnot jaettiin seuraavasti:

Cup pytty Veikko Kusim

Pilkkipytty Ismo Norman

Kevät hauki Martti ja Kaarlo Peräntie

Perhokisa Vojakkala Pekka Kunnari

Perhokuninkuus Vojakkala Timo Kurtti

Nousulohi Ei lohia

Kojamopytty Timo Kusmin (marjas, ei tullu kojamo)

Sekakala Veikko Kusmin

Kihlangin Lohikuninkuus Timo Kusim

Suurin lohi Timo Kusmin

Onkikilpailu Esa Peräntie

Syyshauki Pentti Palm

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.56 ja iltaa jatkettiin kalastusaiheisten tarinoiden kertomisella sekä pienimuotoisella tarjoilulla kokousväelle. Ruoka oli erittäin hyvä ja sai paljon kiitosta kokousväeltä.

 

-----------------------------------------------------------------------------

VUOSIKOKOUKSEN 2021 ESITYSLISTA


Aika ja paikka:05.03.2021 klo 18.00 Teams-kokous ja johtokunta koolla


TORNIO-JA MUONIONJOEN URHEILUKALASTAJIEN VUOSIKOKOUS 2021KÄSITELTÄVÄT ASIAT


1.KOKOUKSEN AVAUS

PJ. Raimo Johansson avasi kokouksen


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINE, VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Hammari ja sihteeriksi Timo Kurtti

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN


Kokoustodettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN


Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.


5. VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN


Sihteeri luki toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja se hyväksyttiin.

6. VUODEN 2020 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN


Sihteeri luki tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon.


7. TILIEN HYVÄKSMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE


Vuosikokous hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.


8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2021


Sihteeri luki vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.

9. VUODEN 2021 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN


Sihteeri esitteli talousarvion vuodelle 2021 ja se vahvistettiin.


10. SEURAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA SEURAAVAKSI VUODEKSI


Seuran puheenjohtajaksi ehdotettiin Raimo Johanssonia ja hänet myös valittiin puheenjohtajaksi seuraavaksi vuodeksi.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE


Erovuoroiset ovat: Ismo Norman, Jarmo Krunniniva


Erovuoroisten tilalle valittiin: Jukka Hakasalo


12. KAHDEN VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ


Valittiin vuodelle 2021 toiminnantarkastajiksi Kaarlo Peräntie ja Pekka Kekkonen

Varalle Simo Untinen ja Matti Johansson.13. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY


Pj:n kulukorvaukseksi hyväksyttiin 150€


Kihlangin kilpailuun seura maksaa osanottajille ensimmäisen vuorokauden.14. PALKITSEMISET

Tomu:n viirit:


Juhani Hammari 60v.

Markku Äärelä 60v.

Palkinnot jaettiin seuraavasti:


Cup pytty Pentti Palm

Pilkkipytty Peruttiin koronan takia

Kevät hauki Pentti Palm

Perhokisa Vojakkala Ei kaloja

Nousulohi Ei lohia

Kojamopytty Esko Tryyki

Sekakala Pentti Palm

Kihlangin Lohikuninkuus Petteri Huhtalo

Suurin lohi Petteri Huhtalo

Perhokisa Kihlanki Lasse Äärelä ja Jaana Keskitalo

Onkikilpailu Lauri Tryyki

Syyshauki Pentti Palm


15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.46 ja iltaa jatkettiin kalastusaiheisten tarinoiden kertomisella sekä pienimuotoisella tarjoilulla johtokunnalle.

 

---------------------------------------------------------------

TOIMINTAKERTOMUS 2020


Vuosi 2020 käynnisty perinteisesti seuramme vuosikokouksella ja siihen yhdistetyllä pikkujoululla. Vuosikokous pidettiin järjestötalolla. Kokousväkeä paikalle oli saapunut noin 35 henkeä eli siis noin puolet aktiivisista jäsenistämme.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sekä talousasiat kuin kalastukseenkin kuuluvat asiat. Kulunut kausi oli kuitenkin taloudellisesti suhteellisen normaali, tulo puoli oli 2695€. Kulupuoli oli arvioihin nähden hieman odotettua suurempi, johtuen hankinnoista, palkinto uistimia, standardeja, pipoja ja lippalakkeja. Tosin myytävääkin on vielä jäljellä, joten rahaa tulevaisuudessa on niistä odotettavissa. Kauden kokonaismenot olivat siksi suuret ja tilikauden tappio oli -702,28.

Edellisen kauden ylijäämä oli 660€, joten talous on siltä osin hyvin balanssissa. Kassavarat ovat 3560€ ennen kauden alkua.

Johtokuntaan kuuluivat: Raimo Johansson puh.joht., Kimmo Pekkala siht., Juhani Hammari, Esko Tryyki, Jarmo Krunniniva, Ismo Norman ja Timo Kurtti.

Kokouksia pidettiin kauden aikana 4 kpl sekä muutama lyhyt puhelinpalaveri, missä ratkottiin pikaisesti vaativien päätösten siunaamista.

Kauden päätapahtumat olivat kuitenkin kalastuskilpailut, joita järjestimme vain 8 kpl ja niihin osallistui kaikkiaan 80 henkeä. Kausi olisi perinteisesti avattu pilkkikilpailulla, mutta se jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi.

Kevät haukikisan voitti koko kauden vakuuttavasti kilpailuissa esiintynyt Pentti Palm tuloksella 1,7kg. Toinen oli yllättäen Timo Kurtti 1,1kg ja kolmossijan täydensivät legendaarisen hauen kalastajasuvun edustajat Pekka ja Lassi Kurtti 0,5kg.

Kilpailut jatkuivat Matkakosken nousulohikilpailulla, joka päätyi todella yllättävästi ilman saalista. Tosin Raimo Johanssonilla oli lohi kiinni, puheenjohtaja ei ilmeisesti halunnut viedä muiden iloa ja ripisteli kalan varmuuden vuoksi irti. Kyse ei kuitenkaan ollut mistään catch and relase tyyppisestä toiminnasta.

Heti juhannuksen jälkeen käytiin ankara taisto sekakala kuninkuudesta, jonka vei Pentti Palm ja toinen oli kisan kestomenestyjä Lauri Tryyki, kolmas Jarmo Krunniniva. Eritys maininta on annettava tulevaisuuden lupaukselle Kalle Kekkoselle, joka nappasi onkivehkeillä 3,5kg hauen.

Kihlangin lohensoutu käytiin 22 hengen voimin. Lohia tuli hyvin yhteensä 8kpl. Kisan ykkönen oli Petteri Huhtalo 10,7kg marjaksella, toiseksi tuli soutuduo Esa, Jeera ja Jakke Peltonen 8,1kg kojamolla. Lasse Äärelä ja Jaana Keskitalo naruttelivat itsensä kolmanneksi 7,8kg marjaksella.

Kihlangin perhokisan voitti Lasse Äärelä ja Jaana Keskitalo 2,1kg harreilla toiseksi sijoittuivat Esa Peräntie ja Patza Siponen 1,4kg saalilla harreja.

Tuohmaanranna perhokisa käytiin sitten elokuun 1. päivänä, missä kalat loistivat poissaolollaan. Ei saalista.

Elokuulla pidettiin Letolla uusi kilpailu onkimalla. Osanotto oli todella hyvä ja tiukan kilpailun voiton vei Lauri Tryyki 1,55kg, toinen Pentti Palm 1,4kg ja kolmas Esko Tryyki 1,25kg. Lasten sarjan ykkönen oli kolmannen polven kalasta Kalle Kekkonen 0,35kg saalilla, samasta klaanista Aake oli toinen 0,3kg ja kolmas Uuno 0,1kg.

Viimeinen koitos käytiin sitten syyshaukia naaraamalla. Kilpailun ykköspytyn voitti Kivirannan todellinen kalastusmestari Pentti Palm 16kg. Toinen oli Pekka Kekkonen 9,45kg saalilla muita osanottajia kisassa ei ollut.

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }

Kojamo-pytyn voittivat Esa, Jeera ja Jakke Peltonen.

Cup pytyn kuittasi tänä vuonna Pentti Palm 45p.

Lopuksi johtokunta haluaa kiittää kaikkia kilpailuihin osallistuneita kilpailuvastaavia sekä itse kilpailijoita. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

AJANKOHTAISTA

Tornion- Muonionjoen Urheilukalastajat ry.

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Kojamocup (suurimman uroslohen saanut seuran sisäisten kilpailujen aikana)

La 2.4. Pilkkikilpailu Greenline ranta klo 13.00-16.00

La 28.5. Keväthaukikilpailu klo 12.00–19.00 Tanski

La 4.6. Nousulohikilpailu klo 10.00–16.00 Vojakkala (Tanski-Poltto)

Ma 20.6. Sekakalakisa 18.00 – 20.00 Taxinranta

Pe-Su 1-3.7. Lohikuninkuus Kihlanki klo 18.00–12.00

La 6.8. Perhokilpailu (Yhteispaino harri tai lohi) klo 10.00 – 18.00 Tuomaanranta

La 13.08 Onkikilpailu Letto 12.00-16.00 syysbuffé

La 27.08. Syyshaukikilpailu klo 16.00-20.00 Tanski

Osallistumismaksu 10e/kilpailu ja kaikki kisat yhteensä 50e

Jäsenmaksu 2022 30€ Eräpäivä 15.3.2022

Seuran tilille FI64 4600 0010 7035 16 (säilytä kuitti).